Co obsahuje strategická marketingová analýza SBU

–          Rámcová analýza tržního prostředí: pohlíží na trh z určité vzdálenosti a výsledek nám říká, jak moc můžeme operovat ve sledovaném oboru podnikání na určitém teritoriu. Jak je obor podnikání přitažlivý a také vám předurčí základní strategii pro podnikání.
–          Detailní situační analýza trhu: zabírá se do hloubky tím, co jsme se dozvěděli v předešlé části.
dalekohled a dítě
o   Analýza zákazníků: zjišťujeme jejich potřeby, očekávání, nápady na vylepšení, spokojenost s vámi nebo konkurencí, nespokojenost s vámi nebo konkurencí. Zákazník je každý, kdo potenciálně může koupit nějaký váš produkt, takže analyzujete co nejširší spektrum lidí (podniků).
o   Segmentace trhu podle potřeb: každý trh má své potřeby a ty jsou tradičně různé pro různá teritoria, různé věkové kategorie, různé skupiny. Je na nás abychom se zamysleli, na koho se chceme se svými produkty zaměřit a těm pak přizpůsobit vše od reklamy, po služby.
o   Analýza konkurence a pozice podniku v segmentech trhu: pokud chceme uspět, musíme vědět, jak je na tom konkurence a hlavně, v čem jsme lepší než oni, abychom to mohli vyzdvihnout a v čem jsme horší, abychom se tam mohli zlepšovat. Konkurence také má něco, co my chceme, své zákazníky, to je skupina, kterou se snažíme přetáhnout k sobě.
svítící otazníky
–          Příležitost pro podnik: jaké jsou podmínky na trhu, jestli jsou pro nás příznivé, či nikoli. Jaká je poptávka a jestli by nebyl zájem o nový výrobek, buďto stejný, avšak od jiného výrobce, nebo úplně jiný s rozdílným principem využití pro stejnou aktivitu, nebo nové využití pro starý výrobek. Zjišťujeme také prodeje podniku a přínosy segmentů trhu a zákazníků pro podnik.
zvětšovací sklo
Na konci této analýzy byste tedy měli mít spolehlivá a využitelná data, avšak měli byste stále myslet na to, že jsou věci, které se předpovědět nedají a ostatní se také snaží být lepší než vy, přesto je analýza cenným prostředkem pro rozhodování, nikoli však forma pro rozhodnutí.