Co obsahuje strategická marketingová analýza SBU

–          Rámcová analýza tržního prostředí: pohlíží na trh z určité vzdálenosti a výsledek nám říká, jak moc můžeme operovat ve sledovaném oboru podnikání na určitém teritoriu. Jak je obor podnikání přitažlivý a také vám předurčí základní strategii pro podnikání.
–          Detailní situační analýza trhu: zabírá se do hloubky tím, co jsme se dozvěděli v předešlé části.
dalekohled a dítě
o   Analýza zákazníků: zjišťujeme jejich potřeby, očekávání, nápady na vylepšení, spokojenost s vámi nebo konkurencí, nespokojenost s vámi nebo konkurencí. Zákazník je každý, kdo potenciálně může koupit nějaký váš produkt, takže analyzujete co nejširší spektrum lidí (podniků).
o   Segmentace trhu podle potřeb: každý trh má své potřeby a ty jsou tradičně různé pro různá teritoria, různé věkové kategorie, různé skupiny. Je na nás abychom se zamysleli, na koho se chceme se svými produkty zaměřit a těm pak přizpůsobit vše od reklamy, po služby.
o   Analýza konkurence a pozice podniku v segmentech trhu: pokud chceme uspět, musíme vědět, jak je na tom konkurence a hlavně, v čem jsme lepší než oni, abychom to mohli vyzdvihnout a v čem jsme horší, abychom se tam mohli zlepšovat. Konkurence také má něco, co my chceme, své zákazníky, to je skupina, kterou se snažíme přetáhnout k sobě.
svítící otazníky
–          Příležitost pro podnik: jaké jsou podmínky na trhu, jestli jsou pro nás příznivé, či nikoli. Jaká je poptávka a jestli by nebyl zájem o nový výrobek, buďto stejný, avšak od jiného výrobce, nebo úplně jiný s rozdílným principem využití pro stejnou aktivitu, nebo nové využití pro starý výrobek. Zjišťujeme také prodeje podniku a přínosy segmentů trhu a zákazníků pro podnik.
zvětšovací sklo
Na konci této analýzy byste tedy měli mít spolehlivá a využitelná data, avšak měli byste stále myslet na to, že jsou věci, které se předpovědět nedají a ostatní se také snaží být lepší než vy, přesto je analýza cenným prostředkem pro rozhodování, nikoli však forma pro rozhodnutí.

Co obsahuje strategická marketingová analýza SBU
Ohodnoťte příspěvek
sipkove vino 300x300