Nejlepší psycholog je podnikatel

Kdo je nejlepší psycholog? Určitě ne poradce, který působí v nějaké z poraden. Nejlepší psychologové musí být manažeři a podnikatelé. Bez znalostí lidské psychiky by totiž sotva dokázali obstát na poli těžkého byznysu. Nutno říci, že manažeři a podnikatelé této schopnosti dokáží využívat především pro svoje vlastní dobro. Ale pokud jsou dobří psychologové, činí to takovým způsobem, že to jako vlastní dobro berou všichni zúčastnění. Takže pokud jsou všichni spokojeni, jedná se o optimální výsledek.
kancelář a dva lidé
Podnikatel musí komunikovat s celou řadou lidí. Komunikace by měl být prospěšná pro všechny. Pojďme si tu řadu lidí rozdělit do několika základních skupin.
 poznámkový blok

S kým musí umět mistrně komunikovat

  • Zákazníci– umět zaujmout potenciálního zákazníka, přesvědčit ho a získat, to je nepochybně umění. Stejně tak je umění udržet si ty stávající. Protože i v té nejlepší firmě nastane okamžik, kdy zákazník není spokojený. Můžete ho ztratit, může získat z jeho strany záporné reference. Tomu je třeba umět zabránit.
  • Personál– kvalitní personál je základ úspěšného podnikání. Chovat se jako nadřízený arogantně pracovní výkon nezvýší, příliš laskavé a přátelské chování ovšem nezíská autoritu, nadřízený nemůže být kamarád. Hierarchii je třeba respektovat. Najít vhodný kompromis rozhodně je umění.
  • Dodavatelé a návazné služby– podnikat, to znamená komunikovat s dodavateli, poskytovateli. Tu je třeba požádat o včasné zaplacení faktury, tu zase požádat o urychlení termínu. Úspěšné podnikání spočívá v tom, že dokážete vykomunikovat nemožné. To samozřejmě není vůbec snadné.
  • Rodina– podnikání a rodina, to se často nerýmuje. Podnikatelé často věnují většinu času svému podnikání a na rodinu se tolik času nedostává. Moudrý podnikatel určitě to málo času, který mu na rodinu zbývá, dokáže zužitkovat smysluplně, aby rodině vše dokázal vykompenzovat.