Provoz a údržba vzduchotechniky

Při provozu, pravidelné údržbě nebo případných opravách zařízení pro větrání a klimatizaci je nezbytné dodržovat doporučení výrobce. Tato zařízení mohou obsluhovat pouze technicky znalé, kvalifikované osoby v souladu s provozním předpisem. Ten bývá součástí provozní dokumentace budovy a pomáhá tak zajišťovat její bezproblémové a hospodárné využívání.

Zařízení vzduchotechniky

V provozním předpisu k používání vzduchotechniky je uvedeno, podle jakých technických norem a jiných právních předpisů je zařízení provozováno. Provozní předpis definuje složení a funkční popis zařízení, instalované příkony, výkonové parametry, provozní režimy a regulaci. Z důvodu zajištění bezpečnosti zařízení jsou uvedeny bezpečnostní prvky, podmínky bezpečné práce a požadavky na kvalifikaci obsluhy. Obsluha má stanoveno, jakým způsobem lze zařízení provozovat v normálním režimu, případně při havarijních stavech a specifika provozu v závislosti na ročním období či aktuálních klimatických podmínkách. Nedílnou součástí provozní dokumentace je časový plán údržby, kontrol a revizí, jsou přesně stanoveny konkrétní servisní úkony a způsob jejich evidence.

Výměníky klimatizace

Revize vzduchotechniky provádí kvalifikovaní pracovníci specializovaných firem s odpovídajícím technickým vybavením. Kontrolou je možné odstranit skryté vady, posoudit stav potrubí vzduchotechniky, ventilačních turbín i přídavných elektromotorů a zjistit příčiny technických nedostatků zařízení. S využitím nejmodernější techniky a kamerových systémů je možné přesně lokalizovat a zjistit příčinu poruchy. Na základě zjištění skutečného stavu pak specializovaná firma navrhuje, jakým způsobem lze zjištěné nedostatky odstranit a případné opravy realizovat v dohodnutém rozsahu a termínu. Neméně významnou součástí údržby je čištění a dezinfekce potrubí vzduchotechniky, včetně výměny filtračních vložek.