Jsou vratné obaly skutečně užitečné pro životní prostředí?


Zdá se, že v současné době je módní snažit se pomoci životnímu prostředí. Jistě, na tom není nic špatného, ba naopak. Naše planeta to rozhodně potřebuje. Problém však nastane ve chvíli, kdy tohoto trendu začnou zneužívat marketingoví manažeři k propagaci produktů svých firem. Jedním z typických příkladů zde mohou být vratné obaly.

Jistě, zde se v podstatě nejedná o nic nového. Koneckonců, láhve se vracely již před několika desítkami let, zvláště pak ty skleněné. V posledních letech se však zdá, že stoupl počet těch, které můžeme po spotřebování obsahu vrátit do obchodu.

firmám jde především o zisk

Navenek se to samozřejmě jeví jako dobrá strategie – my šetříme přírodu, neboť se nemusí vyrábět nový obal, a firma ušetří náklady, jelikož může znovu použít ten vrácený. Je to tedy v podstatě výhra pro všechny strany. Jak už to tak ale bývá, skutečnost není ani zdaleka tak růžová.

Pravdou totiž je, že pouze minimum takto vrácených obalů je opět použito. Valná většina jich totiž musí být vyhozena, neboť jsou nějakým způsobem poškozeny a tedy se nehodí pro opětovné využití. Tímto poškozením může být například jen škrábanec. Důvod k tomu je jasný: zákazník by nekoupil zboží v obalu, který není v perfektním stavu, neboť by mu podvědomě nedůvěřoval. Firma by tak přišla o zisky, což si nemůže dovolit.

většina zboží má několik obalů

Jistě, vrácení obalu dává alespoň určitou naději, že zrovna ten náš se opět použije, avšak buďme realističtí – s největší pravděpodobností skončí opět v popelnici.

Zde se můžeme ptát, proč se to tedy firmám vyplatí. Odpovědí je, že se jedná o marketingovou strategii. Pokud se budou profilovat jako ekologická firma, která znovupoužije nebo recykluje obaly svých výrobků, zvedne to její prestiž v očích lidí a bude mít i více zákazníků, a tím pádem tedy i vyšší zisky. Proto se také tento trend rozmáhá stále více. Než však na něj přistoupíme, měli bychom se ověřit, zda se daná firma svého hesla skutečně drží.