Klid před bouří

Křišťálovou kouli, schopnou předpovědět budoucí krizi, tu by si pravděpodobně přál každý investor, bankéř, i politik. Jak se zdá, k takovému nástroji jsme zase o krok blíž, jak se dozvídáme z výše zmíněné studie ekonomů Jona Danielssona, Marcely Valenzuely a Ilknura Zera. Tím klíčem může být právě období velmi nízké volatility, které předchází období, kdy se tento faktor prudce zvýší.
Již ekonomové Hayek a Keynes zdůrazňovali vztah mezi volatilitou a chováním investorů na světových trzích. Ale, až Minsky ji dokázal přesně popsat ve své hypotéze, zabývající se nestabilitou finančních trhů. V ní poukazoval, že nízká volatilita podněcuje u investorů zájem o rizikové investice a půjčky. Úroveň zadlužení postupně narůstá, především pak podíl tzv. „rizikových úvěrů“ Postupně stále větší část dlužníků není schopná svůj dluh splácet. Tento stav se neustále zhoršuje, až se dostaví bankovní krize. Pokud centrální banka v tuto chvíli zvýší úrokové sazby, krize se ještě prohloubí.
blesky nad mořem
Zajisté ale nejde prohlásit, že každé období nízké volatility vede ke krizi. Je třeba její úroveň sledovat vzhledem k dlouhodobému trendu její velikosti. Obecně se dá vysledovat, že se ekonomika dostane do krize, pokud je volatilita na velmi nízké úrovni po dobu pěti let.
muž s koulí

V takovém případě představuje nízká volatilita dobrý indikátor nadcházející krize. „Ekonomický dopad je nejsilnější v případě, kdy ekonomika zůstane v prostředí nízké volatility po dobu pěti let. Pak platí, že 1% pokles volatility pod trend znamená 1,01% růst pravděpodobnosti recese,“ tvrdí ekonomové. A empiricky se podle nich potvrzuje i sled událostí znázorněný ve výše naznačeném scénáři.
Bývalá šéfka Fedu Janet Yellenová v roce 2014 prohlásila, že: „Volatilita na trzích leží na nízkých úrovních a to ve mně vyvolává obavy, protože tento stav může vést k příliš rizikovému chování.“ Je tedy jasné, že si centrální bankéři tento vztah uvědomují. Otázka ovšem zní, zda-li podle něj i operují. Vysoká volatilita tedy opravdu není příčinou krize, přestože se tento mýtus nadále udržuje v obecném povědomí. Pro krize platí známé rčení: „stabilita vyvolává nestabilitu“.

Klid před bouří
Ohodnoťte příspěvek