Co je výhodnější: žumpa, septik, nebo čistírna odpadních vod?

Každý z nás nemá na stavbu nového obydlí, tak často opravujeme již stávající budovy, které sebou nesou řadu strašáků.
 
Možná byl vždy váš sen bydlet někde na samotě u lesa, jen jste nepomysleli na to, že napojení na kanalizaci nebude možné. Pak máte ještě několik dalších možností, jak si poradit. Na výběr je tu žumpa, septik s biologickým stupněm čištění anebo domovní čistírna odpadních vod.

kanály

1.)  Žumpa musí být v každém případě vodotěsná, což znamená, že z ní nesmí unikat žádné splašky.To vám mohou pomoci zajistit kanalizační poklopy. Ve většině případů je betonová nebo plastová. Výhodou je, že nemusíte řešit žádné povolení, ale na druhou stranu si zase zajišťujete pravidelné čistění. Pořizovací cena vždy záleží na velikosti.

2.)  Oproti tomu septik má hned několik komor (většinou 2 nebo 3). Funguje jako usazovací nádrž, kde se vody vyčistí a kal je pak nutné odčerpat. Samotný septik ale není příliš účinný a odpadní vody musíte biologicky dočistit. K tomu vám velmi dobře poslouží zemní či pískový filtr. Vhodný je především u staveb, které jsou určeny k rekreaci. Nesmíte zapomenout ani na potřebné povolení.

3.)  Domovní čistírna odpadních vodslouží k připojení i více osob, například i padesáti obyvatel jedné vesnice. Pomůže tedy i více domům najednou. Toto je nejlepší řešení pro bydlení v rodinném domku. Praktické a rychlé bez jakýchkoliv problémů. Pořizovací cena je tu sice vyšší, ale rozhodně se vám vyplatí. Počítejte také s přídavnými náklady, zejména na spotřebu elektrické energie.

Pokud používáte vlastní studnu, měla by být v dostatečné vzdálenosti od kanalizace a odpadních vod, jinak by mohlo dojít ke zdraví nebezpečnému zamoření. Záleží především na propustnosti podloží. V případě hlíny či jílu, je třeba dodržet vzdálenost nejméně pět metrů. U štěrku a písku to musí být například až dvanáct metrů. Pokud nevíte, tak se stačí obrátit na příslušný vodoprávní orgán ve vašem okolí, který podobnými informace disponuje.

kanalizace

Jak je to s povolením?
Pokud jste napojeni na obec, stačí vám pouze dohoda se správcem kanalizace. V ostatních případech už povolení nutné je. Pokud je už máte, měli byste také vědět, do jakého data platí a kdy je potřeba si je prodloužit. To znamená, důležitá je informace, kdy nabylo právní moci. Případně pak zažádáte na příslušném úřadě o prodloužení. Pokud se podmínky nezměnily, nebude nutné ani žádné přezkoumání.