Co je to za lahvičku s nápisem poppers

Vždycky se ve svém životě setkáte se slovem, které jste nikdy neslyšeli, a přitom je v některých kruzích lidí známé. Někdy kývete, abyste dal najevo, že rozumíte, ale opak je pravdou. Někdy jste vykulený, co je to zase za anglické slovo, které snad nejde ani přeložit! Slangové slovo poppers vlastně značí chemické látky různých podob nitritů. Čistě laicky řečeno. 

spaní

·         Ten, který hodlá prožít euforii v oblasti erotiky, zvolí poppers, jako afrodiziakum.
·         Ten, který si chce vyčistit věci z kůže, zvolí také poppers, ale jako čistič.
Tak, co je potom správné? Vždyť jsou to tak protichůdné záležitosti. Čističe přece nebývají zdraví neškodné. A přitom naopak ti erotičtí šílenci? Máte v hlavě zmatek, viďte?

Vezměte rozum do hrsti.
·         Záleží na Vaší nátuře.
·         Záleží na Vašich znalostech.
·         Záleží na tom, jak dalece jste ochoten zajít ve svém životě.
Jen a pouze na tom záleží, jak byste naložil s čarovnou lahvičkou poppers, kterou každý dokáže použít tak protichůdným způsobem.

Pár faktů neuškodí.
Látky, které jsou obsaženy v poppers, bývají určeny k čištění kůže a hlav videorekordérů. Jsou ale i součástí některých osvěžovačů vzduchu. Jsou také považovány za afrodiziaka.
Jejich účinky jsou přesto rizikové. Tyto látky snižují imunitu člověka. Při dlouhodobém vdechování poškozují plíce, ale i čich. Při dotyku s pokožkou může dojít k vyrážce. Při vnitřním požití už je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Takže žádná legrace to rozhodně není.

Přesto jsou látky obsažené v poppers využívány i v lékárenských produktech. Mohou život nejen ohrožovat, ale i zachraňovat. Ale v kombinaci s jinými léky mohou tyto látky ohrozit člověka na životě!

parfém

Rozhodně dbejte na to, aby byla lahvička poppers dokonale uzavřena a z dosahu lidí, kteří by o ní nevěděli zhola nic. To by nemuselo dobře dopadnout. Vdechnutí totiž dokáže vyvolat nejen nevolnost, ale i bolesti hlavy se zvracením.
Tak to jsou základní, poměrně prosté informace o tom, co je to ta lahvička s nápisem poppers.